Logitech B100
 • Chuột quang có dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB

Logitech B100

70,000đ
 • Chuột quang có dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB
Logitech Wireless B175
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano

Logitech Wireless B175

160,000đ
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
Dell Wireless WM326
 • Chuột Laser không dây
 • Độ phân giải 1600dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • 7 nút bấm
 • Đầu thu Nano
 • Dell Universal Pairing: kết nối đồng thời mouse và keyboard không dây với 1 đầu thu

Dell Wireless WM326

399,000đ
 • Chuột Laser không dây
 • Độ phân giải 1600dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • 7 nút bấm
 • Đầu thu Nano
 • Dell Universal Pairing: kết nối đồng thời mouse và keyboard không dây với 1 đầu thu
Logitech Gaming G Pro Hero
 • Chuột quang Gaming có dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 100 - 16000dpi với cảm biến HERO
 • Cảm biến siêu nhạy với thời gian phản ứng chỉ 1 ms
 • LED RGB tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • 6 nút có thể lập trình bằng phần mềm G Hub
 • Bộ nhớ tích hợp lưu được 5 cấu hình 
 • Cổng giao tiếp USB

Logitech Gaming G Pro Hero

1,380,000đ
 • Chuột quang Gaming có dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 100 - 16000dpi với cảm biến HERO
 • Cảm biến siêu nhạy với thời gian phản ứng chỉ 1 ms
 • LED RGB tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • 6 nút có thể lập trình bằng phần mềm G Hub
 • Bộ nhớ tích hợp lưu được 5 cấu hình 
 • Cổng giao tiếp USB
Newmen M180
 • Chuột quang có dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB

Newmen M180

95,000đ
 • Chuột quang có dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB
Logitech Gaming G102 Prodigy
 • Chuột quang Gaming có dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 200 - 8000dpi
 • LED RGB tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • 6 nút có thể lập trình bằng phần mềm Logitech Gaming Software
 • Cổng giao tiếp USB

Logitech Gaming G102 Prodigy

399,000đ
 • Chuột quang Gaming có dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 200 - 8000dpi
 • LED RGB tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • 6 nút có thể lập trình bằng phần mềm Logitech Gaming Software
 • Cổng giao tiếp USB
Dell Wireless WM126
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano

Dell Wireless WM126

220,000đ
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
Dell Wireless MS5120W
 • Chuột Laser không dây và Bluetooth
 • Độ phân giải 1600dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • 7 nút bấm
 • Đầu thu Nano
 • Dell Universal Pairing: kết nối đồng thời mouse và keyboard không dây với 1 đầu thu

Dell Wireless MS5120W

890,000đ
 • Chuột Laser không dây và Bluetooth
 • Độ phân giải 1600dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • 7 nút bấm
 • Đầu thu Nano
 • Dell Universal Pairing: kết nối đồng thời mouse và keyboard không dây với 1 đầu thu
Newmen Wireless F278
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano

Newmen Wireless F278

170,000đ
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
Newmen Wireless E500
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 3 mức: 800/1200/1600 dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano

Newmen Wireless E500

295,000đ
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 3 mức: 800/1200/1600 dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
Newmen Wireless D358
 • Chuột quang không dây và bluetooth
 • Độ phân giải 3 mức: 800/1200/1600 dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Chuẩn Bluetooth 4.0
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano

Newmen Wireless D358

395,000đ
 • Chuột quang không dây và bluetooth
 • Độ phân giải 3 mức: 800/1200/1600 dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Chuẩn Bluetooth 4.0
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
Logitech Gaming G402 Hyperion
 • Chuột quang Gaming có dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 240 - 4000dpi
 • LED RGB tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • 8 nút có thể lập trình bằng phần mềm Logitech Gaming Software
 • Tốc độ phản hồi 1 ms
 • Cổng giao tiếp USB
 • Thiết kế cầm nắm vừa vặn, thoải mái

Logitech Gaming G402 Hyperion

780,000đ
 • Chuột quang Gaming có dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 240 - 4000dpi
 • LED RGB tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • 8 nút có thể lập trình bằng phần mềm Logitech Gaming Software
 • Tốc độ phản hồi 1 ms
 • Cổng giao tiếp USB
 • Thiết kế cầm nắm vừa vặn, thoải mái
Logitech Gaming G502 Hero
 • Chuột quang Gaming có dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 100 - 16000dpi với cảm biến HERO
 • Cảm biến siêu nhạy với thời gian phản ứng chỉ 1 ms
 • LightSync RGB: LED tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • 11 nút có thể lập trình bằng phần mềm G Hub
 • Tùy biến trọng lượng chuột với 5 khối nặng 3.6g
 • Cổng giao tiếp USB

Logitech Gaming G502 Hero

1,590,000đ
 • Chuột quang Gaming có dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 100 - 16000dpi với cảm biến HERO
 • Cảm biến siêu nhạy với thời gian phản ứng chỉ 1 ms
 • LightSync RGB: LED tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • 11 nút có thể lập trình bằng phần mềm G Hub
 • Tùy biến trọng lượng chuột với 5 khối nặng 3.6g
 • Cổng giao tiếp USB
Dell MS116
 • Chuột quang có dây
 • 3 nút bấm
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB

Dell MS116

99,000đ
 • Chuột quang có dây
 • 3 nút bấm
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB
Dell MS3220
 • Chuột Laser có dây
 • 3 nút bấm
 • 4 mức tốc độ: 400-800-1600-3200 dpi
 • Cổng giao tiếp USB

Dell MS3220

450,000đ
 • Chuột Laser có dây
 • 3 nút bấm
 • 4 mức tốc độ: 400-800-1600-3200 dpi
 • Cổng giao tiếp USB
Logitech M100r
 • Chuột quang có dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB

Logitech M100r

99,000đ
 • Chuột quang có dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB
Logitech M105
 • Chuột quang có dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB

Logitech M105

120,000đ
 • Chuột quang có dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB
Logitech Wireless M170
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano

Logitech Wireless M170

200,000đ
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
Logitech Wireless M185
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano

Logitech Wireless M185

220,000đ
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
Logitech Wireless M238 Marvel Superheroes
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
 • Thiết kế Siêu anh hùng Marvel

Logitech Wireless M238 Marvel Superheroes

280,000đ
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
 • Thiết kế Siêu anh hùng Marvel
Logitech Wireless M221 Silent
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
 • Nút ấn êm, ko gây tiếng ồn

Logitech Wireless M221 Silent

280,000đ
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
 • Nút ấn êm, ko gây tiếng ồn
Logitech Bluetooth Wireless M337
 • Chuột Laser không dây Bluetooth
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Chuẩn Bluetooth 3.0
 • Sử dụng 1 pin AA

Logitech Bluetooth Wireless M337

450,000đ
 • Chuột Laser không dây Bluetooth
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Chuẩn Bluetooth 3.0
 • Sử dụng 1 pin AA
Logitech Bluetooth Wireless MX Anywhere 2S
 • Chuột quang không dây Bluetooth và Wireless 2.4GHz
 • Độ phân giải tùy chỉnh 200-4000dpi
 • Chuẩn Bluetooth 4.0
 • Sử dụng pin sạc Li-Po 500 mAh
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
 • Nút cuộn tốc độ cao, chuyển đổi dễ dàng sang chế độ chính xác cao

Logitech Bluetooth Wireless MX Anywhere 2S

1,360,000đ
 • Chuột quang không dây Bluetooth và Wireless 2.4GHz
 • Độ phân giải tùy chỉnh 200-4000dpi
 • Chuẩn Bluetooth 4.0
 • Sử dụng pin sạc Li-Po 500 mAh
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
 • Nút cuộn tốc độ cao, chuyển đổi dễ dàng sang chế độ chính xác cao
Logitech Bluetooth Wireless M590 Silent
 • Chuột quang không dây Bluetooth và Wireless 2.4GHz
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Chuẩn Bluetooth 4.0, kết nối cùng lúc 2 thiết bị
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
 • Nút bấm công nghệ Silent, giảm tiếng ồn

Logitech Bluetooth Wireless M590 Silent

590,000đ
 • Chuột quang không dây Bluetooth và Wireless 2.4GHz
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Chuẩn Bluetooth 4.0, kết nối cùng lúc 2 thiết bị
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
 • Nút bấm công nghệ Silent, giảm tiếng ồn
Logitech Wireless Gaming G304
 • Chuột Laser không dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 200 - 12000dpi với cảm biến HERO
 • Công nghệ không dây LightSpeed cho độ trễ cực thấp 1 ms
 • 6 nút có thể lập trình bằng phần mềm G Hub
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano

Logitech Wireless Gaming G304

870,000đ
 • Chuột Laser không dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 200 - 12000dpi với cảm biến HERO
 • Công nghệ không dây LightSpeed cho độ trễ cực thấp 1 ms
 • 6 nút có thể lập trình bằng phần mềm G Hub
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
Logitech Wireless Gaming G703 Hero
 • Chuột Laser không dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 100 - 16000dpi với cảm biến HERO
 • Công nghệ không dây LightSpeed cho độ trễ cực thấp 1 ms
 • LightSync RGB: LED tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • 6 nút có thể lập trình bằng phần mềm G Hub
 • Sử dụng pin sạc Li-Po, dùng 35-60h/ lần sạc
 • Tương thích sạc không dây PowerPlay
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano + Cáp sạc và truyền dữ liệu

Logitech Wireless Gaming G703 Hero

2,160,000đ
 • Chuột Laser không dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 100 - 16000dpi với cảm biến HERO
 • Công nghệ không dây LightSpeed cho độ trễ cực thấp 1 ms
 • LightSync RGB: LED tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • 6 nút có thể lập trình bằng phần mềm G Hub
 • Sử dụng pin sạc Li-Po, dùng 35-60h/ lần sạc
 • Tương thích sạc không dây PowerPlay
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano + Cáp sạc và truyền dữ liệu
Logitech Wireless Gaming G903 Hero
 • Chuột Laser không dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 100 - 16000dpi với cảm biến HERO
 • Công nghệ không dây LightSpeed cho độ trễ cực thấp 1 ms
 • LightSync RGB: LED tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • Lên đến 11 nút có thể lập trình bằng phần mềm G Hub
 • Các khối nặng để thay đổi trọng lượng chuột
 • Sử dụng pin sạc Li-Po, thời gian sử dụng lên đến 140h/ lần sạc
 • Tương thích sạc không dây PowerPlay
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano + Cáp sạc và truyền dữ liệu

Logitech Wireless Gaming G903 Hero

3,200,000đ
 • Chuột Laser không dây
 • Độ phân giải tùy chỉnh 100 - 16000dpi với cảm biến HERO
 • Công nghệ không dây LightSpeed cho độ trễ cực thấp 1 ms
 • LightSync RGB: LED tùy chỉnh 16.8 triệu màu
 • Lên đến 11 nút có thể lập trình bằng phần mềm G Hub
 • Các khối nặng để thay đổi trọng lượng chuột
 • Sử dụng pin sạc Li-Po, thời gian sử dụng lên đến 140h/ lần sạc
 • Tương thích sạc không dây PowerPlay
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano + Cáp sạc và truyền dữ liệu
DareU LM130
 • Chuột quang Gaming có dây
 • Độ phân giải 1000 dpi
 • Đèn LED Logo nhiều màu
 • Kết nổi cổng USB

DareU LM130

110,000đ
 • Chuột quang Gaming có dây
 • Độ phân giải 1000 dpi
 • Đèn LED Logo nhiều màu
 • Kết nổi cổng USB
Philips M234
 • Chuột quang có dây
 • Độ phân giải 1000 dpi
 • Kết nổi cổng USB

Philips M234

70,000đ
 • Chuột quang có dây
 • Độ phân giải 1000 dpi
 • Kết nổi cổng USB