Đế tản nhiệt Laptop DeepCool N200
 • Hỗ trợ các dòng Laptop lên đến 15.6 inch
 • Kích thước quạt: 120mm
 • Tốc độ quạt: 1000 rpm
 • Tiếng ồn tối đa: 22.4 dBA
 • Sử dụng nguồn USB
 • Kích thước: 340 x 310 x 59 mm
 • Trọng lượng: 0.59 kg

Đế tản nhiệt Laptop DeepCool N200

180,000đ
 • Hỗ trợ các dòng Laptop lên đến 15.6 inch
 • Kích thước quạt: 120mm
 • Tốc độ quạt: 1000 rpm
 • Tiếng ồn tối đa: 22.4 dBA
 • Sử dụng nguồn USB
 • Kích thước: 340 x 310 x 59 mm
 • Trọng lượng: 0.59 kg
Đế tản nhiệt Laptop DeepCool Upal
 • Hỗ trợ các dòng Laptop lên đến 15.6 inch
 • Kích thước quạt: 2 x 140mm
 • Tốc độ quạt: 1000 rpm
 • Tiếng ồn tối đa: 26.3 dBA
 • Sử dụng nguồn USB
 • Kích thước: 390 x 280 x 27.5 mm
 • 5 thiết lập chiều cao cho góc nhìn thuận lợi
 • Trọng lượng: 0.765 kg

Đế tản nhiệt Laptop DeepCool Upal

290,000đ
 • Hỗ trợ các dòng Laptop lên đến 15.6 inch
 • Kích thước quạt: 2 x 140mm
 • Tốc độ quạt: 1000 rpm
 • Tiếng ồn tối đa: 26.3 dBA
 • Sử dụng nguồn USB
 • Kích thước: 390 x 280 x 27.5 mm
 • 5 thiết lập chiều cao cho góc nhìn thuận lợi
 • Trọng lượng: 0.765 kg
Đế tản nhiệt Laptop DeepCool WindPal Mini
 • Hỗ trợ các dòng Laptop lên đến 15.6 inch
 • Kích thước quạt: 140mm
 • Tốc độ quạt: 1000 rpm
 • Tiếng ồn tối đa: 21.6 dBA
 • Sử dụng nguồn USB
 • Kích thước: 340 x 250 x 25 mm
 • Trọng lượng: 0.575 kg

Đế tản nhiệt Laptop DeepCool WindPal Mini

220,000đ
 • Hỗ trợ các dòng Laptop lên đến 15.6 inch
 • Kích thước quạt: 140mm
 • Tốc độ quạt: 1000 rpm
 • Tiếng ồn tối đa: 21.6 dBA
 • Sử dụng nguồn USB
 • Kích thước: 340 x 250 x 25 mm
 • Trọng lượng: 0.575 kg