mới Dell Precision 3660 Tower 71015681 i9-12900 16G 256SS 1T Ubuntu
 • CPU: Intel Core i9-12900 (16 Cores/ 24 Threads, 1.8GHz up to 5.1GHz, 30 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB (2x 8GB), DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng: 256GB NVMe SSD + 1TB 7200 HDD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 500W

Dell Precision 3660 Tower 71015681 i9-12900 16G 256SS 1T Ubuntu

38,990,000đ
 • CPU: Intel Core i9-12900 (16 Cores/ 24 Threads, 1.8GHz up to 5.1GHz, 30 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB (2x 8GB), DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng: 256GB NVMe SSD + 1TB 7200 HDD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 500W
mới Dell Precision 3660 Tower 71010147 i7-12700 16G 256SS 1T Ubuntu
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W

Dell Precision 3660 Tower 71010147 i7-12700 16G 256SS 1T Ubuntu

29,550,000đ
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W
mới Dell Precision 3660 Tower 71010146 i7-12700 16G 256SS 1T T400 4GB Ubuntu
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 + Nvidia T400 4GB GDDR6
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W

Dell Precision 3660 Tower 71010146 i7-12700 16G 256SS 1T T400 4GB Ubuntu

32,850,000đ
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 + Nvidia T400 4GB GDDR6
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W
mới Dell Precision 3660 Tower 71010148 i7-12700 16G 256SS 1T T1000 4GB W11P
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 + Nvidia T1000 4GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro
 • PSU: 300W

Dell Precision 3660 Tower 71010148 i7-12700 16G 256SS 1T T1000 4GB W11P

41,550,000đ
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 + Nvidia T1000 4GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro
 • PSU: 300W
mới Precision 5820 Tower 71015684 Xeon W-2223 16G 1TB 512SS T400 4GB W11PWS
 • CPU: Intel Xeon W-2223 (3.90Ghz x 4), 8.25MB 
 • RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz RDIMM ECC
 • Đĩa cứng: 1TB HDD +512GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA QUADRO T400 4GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro WS

Precision 5820 Tower 71015684 Xeon W-2223 16G 1TB 512SS T400 4GB W11PWS

46,790,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2223 (3.90Ghz x 4), 8.25MB 
 • RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz RDIMM ECC
 • Đĩa cứng: 1TB HDD +512GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA QUADRO T400 4GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro WS
mới Precision 5820 Tower 71015685 Xeon W-2223 16G 1TB 512SS T1000 8GB W11PWS
 • CPU: Intel Xeon W-2223 (3.90Ghz x 4), 8.25MB 
 • RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz RDIMM ECC
 • Đĩa cứng: 1TB HDD +512GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA QUADRO T1000 8GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro WS

Precision 5820 Tower 71015685 Xeon W-2223 16G 1TB 512SS T1000 8GB W11PWS

52,990,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2223 (3.90Ghz x 4), 8.25MB 
 • RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz RDIMM ECC
 • Đĩa cứng: 1TB HDD +512GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA QUADRO T1000 8GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro WS