mới Dell Precision Tower 3630 (70172472) i7-8700 16G 1TB-HDD Quadro P620 2GB Free Dos
 • CPU: Core i7-8700 (3.2Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Quadro P620 2GB GDDR5
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3630 (70172472) i7-8700 16G 1TB-HDD Quadro P620 2GB Free Dos

27,700,000đ
 • CPU: Core i7-8700 (3.2Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Quadro P620 2GB GDDR5
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3630 (70172474) i7-8700 16G 1TB-HDD Quadro P1000 4GB Free Dos
 • CPU: Core i7-8700 (3.2Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Nvidia Quadro P1000 4GB GDDR5
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3630 (70172474) i7-8700 16G 1TB-HDD Quadro P1000 4GB Free Dos

31,500,000đ
 • CPU: Core i7-8700 (3.2Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Nvidia Quadro P1000 4GB GDDR5
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3630 (70172473) i7-8700K 16G 1TB-HDD Quadro P2000 5GB Free Dos
 • CPU: Core i7-8700K (3.7Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Nvidia Quadro P2000 5GB GDDR5
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3630 (70172473) i7-8700K 16G 1TB-HDD Quadro P2000 5GB Free Dos

36,900,000đ
 • CPU: Core i7-8700K (3.7Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Nvidia Quadro P2000 5GB GDDR5
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3630 70190803 Xeon E-2124 16G 1TB-HDD 4GB Free Dos
 • CPU: Xeon E-2124 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 2 x 8GB DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Nvidia Quadro P1000 4GB GDDR5
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3630 70190803 Xeon E-2124 16G 1TB-HDD 4GB Free Dos

29,500,000đ
 • CPU: Xeon E-2124 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 2 x 8GB DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Nvidia Quadro P1000 4GB GDDR5
 • HĐH: Free Dos
mới Precision 5820 Tower (70154203) Xeon W-2123 16G 1TB 256SS 5GB W10P
 • CPU: Intel Xeon W-2123 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P2000 5GB
 • HĐH: Windows 10 Pro

Precision 5820 Tower (70154203) Xeon W-2123 16G 1TB 256SS 5GB W10P

49,990,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2123 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P2000 5GB
 • HĐH: Windows 10 Pro
mới Precision 5820 Tower (70177846) Xeon W-2104 16G 1TB 2GB W10P
 • CPU: Intel Xeon W-2104 (3.2Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P620 2GB GDDR5
 • HĐH: Windows 10 Pro

Precision 5820 Tower (70177846) Xeon W-2104 16G 1TB 2GB W10P

37,500,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2104 (3.2Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P620 2GB GDDR5
 • HĐH: Windows 10 Pro
mới Precision 5820 Tower 70203579 Xeon W-2104 16G 1TB 256SS 2GB W10P
 • CPU: Intel Xeon W-2104 (3.2Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 2 x 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P600 2GB GDDR5
 • HĐH: Windows 10 Pro

Precision 5820 Tower 70203579 Xeon W-2104 16G 1TB 256SS 2GB W10P

39,990,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2104 (3.2Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 2 x 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P600 2GB GDDR5
 • HĐH: Windows 10 Pro
mới Dell Precision Tower 3630 70172469 Xeon E-2124G 8G 1TB-HDD 2GB Free Dos
 • CPU: Xeon E-2124G (3.4Ghz x 4 up to 4.5GHz), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Nvidia Quadro P620 2GB GDDR5
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3630 70172469 Xeon E-2124G 8G 1TB-HDD 2GB Free Dos

23,790,000đ
 • CPU: Xeon E-2124G (3.4Ghz x 4 up to 4.5GHz), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Nvidia Quadro P620 2GB GDDR5
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3630 70190804 Xeon E-2124G 8G 1TB-HDD Free Dos
 • CPU: Xeon E-2124G (3.4Ghz x 4 up to 4.5GHz), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel UHD Grahpics P630
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3630 70190804 Xeon E-2124G 8G 1TB-HDD Free Dos

20,990,000đ
 • CPU: Xeon E-2124G (3.4Ghz x 4 up to 4.5GHz), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel UHD Grahpics P630
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3630 70190805 i7-8700 16G 1TB-HDD Free Dos
 • CPU: Core i7-8700 (3.2Ghz x 6 up to 4.6GHz), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics 630
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3630 70190805 i7-8700 16G 1TB-HDD Free Dos

25,500,000đ
 • CPU: Core i7-8700 (3.2Ghz x 6 up to 4.6GHz), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics 630
 • HĐH: Free Dos