Hỗ trợ hotline
0915.783.119 - 0932.010.357
mới Precision 5820 Tower (70154200) Xeon W-2104 16G 1TB 256SS 2GB W10P
 • CPU: Intel Xeon W-2104 (3.2Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P600 2GB
 • HĐH: Windows 10 Pro

Precision 5820 Tower (70154200) Xeon W-2104 16G 1TB 256SS 2GB W10P

43,500,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2104 (3.2Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P600 2GB
 • HĐH: Windows 10 Pro
mới Precision 5820 Tower (70154203) Xeon W-2123 16G 1TB 256SS 5GB W10P
 • CPU: Intel Xeon W-2123 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P2000 5GB
 • HĐH: Windows 10 Pro

Precision 5820 Tower (70154203) Xeon W-2123 16G 1TB 256SS 5GB W10P

53,990,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2123 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P2000 5GB
 • HĐH: Windows 10 Pro
mới Precision 5820 Tower (70154197) Xeon W-2104 16G 1TB 2GB W10P
 • CPU: Intel Xeon W-2104 (3.2Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P600 2GB
 • HĐH: Windows 10 Pro

Precision 5820 Tower (70154197) Xeon W-2104 16G 1TB 2GB W10P

41,500,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2104 (3.2Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P600 2GB
 • HĐH: Windows 10 Pro
mới Precision 5820 Tower (70154208) Xeon W-2104 16G 1TB 2GB W10P
 • CPU: Intel Xeon W-2104 (3.2Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P600 2GB
 • HĐH: Windows 10 Pro

Precision 5820 Tower (70154208) Xeon W-2104 16G 1TB 2GB W10P

42,990,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2104 (3.2Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P600 2GB
 • HĐH: Windows 10 Pro
mới Precision Tower 3620 (70154205) i7-7700 16G 1TB-HDD 5GB Ubutu
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P2000 5GB
 • HĐH: Ubutu

Precision Tower 3620 (70154205) i7-7700 16G 1TB-HDD 5GB Ubutu

33,990,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P2000 5GB
 • HĐH: Ubutu
mới Dell Precision Tower 3620 (70154191) i7-7700 16G 1TB-HDD 5GB Fedora
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P2000 5GB
 • HĐH: Fedora

Dell Precision Tower 3620 (70154191) i7-7700 16G 1TB-HDD 5GB Fedora

33,640,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P2000 5GB
 • HĐH: Fedora
mới Dell Precision Tower 3620 (70154195) i7-6700 16G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K1200 4GB Fedora
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K1200 4GB
 • HĐH: Fedora

Dell Precision Tower 3620 (70154195) i7-6700 16G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K1200 4GB Fedora

31,490,000đ
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K1200 4GB
 • HĐH: Fedora
mới Dell Precision Tower 3620 (70160395) i7-6700 16G 1TB-HDD Quadro P1O00 4GB Fedora
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Quadro P1000 4GB
 • HĐH: Fedora

Dell Precision Tower 3620 (70160395) i7-6700 16G 1TB-HDD Quadro P1O00 4GB Fedora

32,990,000đ
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Quadro P1000 4GB
 • HĐH: Fedora
mới Dell Precision Tower 3620 (70136293) i7-6700 16G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K620 2GB Free Dos
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K620 2GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3620 (70136293) i7-6700 16G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K620 2GB Free Dos

25,290,000đ
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K620 2GB
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3620 (70154188) i7-6700 16G 1TB-HDD Quadro P600 2GB Free Dos
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Quadro P600 2GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3620 (70154188) i7-6700 16G 1TB-HDD Quadro P600 2GB Free Dos

28,290,000đ
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Quadro P600 2GB
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3620 (70154185) i7-6700 8G 1TB-HDD Quadro P600 2GB Free Dos
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Quadro P600 2GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3620 (70154185) i7-6700 8G 1TB-HDD Quadro P600 2GB Free Dos

24,290,000đ
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Quadro P600 2GB
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3620 (70154183) Xeon E3-1225v5 8G 1TB-HDD Quadro P600 2GB Free Dos
 • CPU: Xeon E3-1225v5 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Quadro P600 2GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3620 (70154183) Xeon E3-1225v5 8G 1TB-HDD Quadro P600 2GB Free Dos

22,990,000đ
 • CPU: Xeon E3-1225v5 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Quadro P600 2GB
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3620 (70077952) Xeon E3-1225v5 8G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K620 2GB Free Dos
 • CPU: Intel Xeon E3 1225v5 (3.3Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K620 2GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3620 (70077952) Xeon E3-1225v5 8G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K620 2GB Free Dos

21,940,000đ
 • CPU: Intel Xeon E3 1225v5 (3.3Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K620 2GB
 • HĐH: Free Dos