mới Dell Precision 3660 Tower 70297186 i7-12700 16G 1T T400 4GB Ubuntu
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 + Nvidia T400 4GB GDDR6
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W

Dell Precision 3660 Tower 70297186 i7-12700 16G 1T T400 4GB Ubuntu

0đ
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 + Nvidia T400 4GB GDDR6
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W
mới Dell Precision 3660 Tower 70287693 i7-12700 16G 1T Ubuntu
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W

Dell Precision 3660 Tower 70287693 i7-12700 16G 1T Ubuntu

0đ
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W
mới Dell Precision 3660 Tower 71010147 i7-12700 16G 256SS 1T Ubuntu
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W

Dell Precision 3660 Tower 71010147 i7-12700 16G 256SS 1T Ubuntu

30,290,000đ
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W
mới Dell Precision 3660 Tower 71010146 i7-12700 16G 256SS 1T T400 4GB Ubuntu
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 + Nvidia T400 4GB GDDR6
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W

Dell Precision 3660 Tower 71010146 i7-12700 16G 256SS 1T T400 4GB Ubuntu

32,850,000đ
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 + Nvidia T400 4GB GDDR6
 • HĐH: Ubuntu
 • PSU: 300W
mới Dell Precision 3660 Tower 71010148 i7-12700 16G 256SS 1T T1000 4GB W11P
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 + Nvidia T1000 4GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro
 • PSU: 300W

Dell Precision 3660 Tower 71010148 i7-12700 16G 256SS 1T T1000 4GB W11P

41,950,000đ
 • CPU: Intel Core i7-12700 (12 Cores/ 20 Threads, 1.6GHz up to 4.9GHz, 25 MB L3 Cache)
 • RAM: 16GB, DDR5 4800MHz
 • Đĩa cứng:  256GB SSD + 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 + Nvidia T1000 4GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro
 • PSU: 300W
mới Precision 5820 Tower (71004114) Xeon W-2223 16G 1TB 256SS T1000 8GB W11P
 • CPU: Intel Xeon W-2223 (3.90Ghz x 4), 8.25MB 
 • RAM: 2 x 8GB, DDR5 3200MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA QUADRO T1000 8GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro

Precision 5820 Tower (71004114) Xeon W-2223 16G 1TB 256SS T1000 8GB W11P

51,890,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2223 (3.90Ghz x 4), 8.25MB 
 • RAM: 2 x 8GB, DDR5 3200MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA QUADRO T1000 8GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro
mới Precision 5820 Tower (71004113) Xeon W-2223 16G 1TB 256SS T400 4GB W11P
 • CPU: Intel Xeon W-2223 (3.90Ghz x 4), 8.25MB 
 • RAM: 2 x 8GB, DDR5 3200MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA QUADRO T400 4GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro

Precision 5820 Tower (71004113) Xeon W-2223 16G 1TB 256SS T400 4GB W11P

45,490,000đ
 • CPU: Intel Xeon W-2223 (3.90Ghz x 4), 8.25MB 
 • RAM: 2 x 8GB, DDR5 3200MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD + 256GB SSD
 • Đồ họa: nVIDIA QUADRO T400 4GB GDDR6
 • HĐH: Windows 11 Pro