mới HP 280 G3 PCI MicroTower (4FB39PA)
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 PCI MicroTower (4FB39PA)

9,200,000đ
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
mới HP 280 G3 PCI MicroTower (4FB43PA)
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 PCI MicroTower (4FB43PA)

9,390,000đ
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
mới HP 280 G4 Microtower (4LW10PA)
 • CPU: Intel Core i5-8400 (2.8Ghz) 9Mb cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G4 Microtower (4LW10PA)

11,390,000đ
 • CPU: Intel Core i5-8400 (2.8Ghz) 9Mb cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Dos
mới HP ProDesk 400 G5 SFF (4TT16PA)
 • CPU: Intel Core i5-8400 (2.8Ghz x 6) 9MB SmartCache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics 
 • HĐH: Dos

HP ProDesk 400 G5 SFF (4TT16PA)

11,390,000đ
 • CPU: Intel Core i5-8400 (2.8Ghz x 6) 9MB SmartCache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics 
 • HĐH: Dos
mới HP ProDesk 400 G5 SFF (4TT15PA)
 • CPU: Intel Core i3-8100 (3.6Ghz x 4) 6Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics 630
 • HĐH: Dos

HP ProDesk 400 G5 SFF (4TT15PA)

9,790,000đ
 • CPU: Intel Core i3-8100 (3.6Ghz x 4) 6Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics 630
 • HĐH: Dos