Hỗ trợ hotline
0915.783.119 - 0932.010.357
mới Dell Optiplex 5050MT (70148072) i5-7500 8G 1TB-HDD Fedora
 • CPU: Intel Core i5-7500 (3.4Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Fedora

Dell Optiplex 5050MT (70148072) i5-7500 8G 1TB-HDD Fedora

12,990,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7500 (3.4Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Fedora
mới Dell Optiplex 5060 (70162088) i5-8400 4G 1TB-HDD Fedora
 • CPU: Intel Core i5-8400 (2.9Ghz x 4), 9MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
 • HĐH: Fedora

Dell Optiplex 5060 (70162088) i5-8400 4G 1TB-HDD Fedora

12,990,000đ
 • CPU: Intel Core i5-8400 (2.9Ghz x 4), 9MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
 • HĐH: Fedora
mới Dell Optiplex 5050 (70148071) i5-7500 4G 1TB-HDD Fedora
 • CPU: Intel Core i5-7500 (3.4Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Fedora

Dell Optiplex 5050 (70148071) i5-7500 4G 1TB-HDD Fedora

12,390,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7500 (3.4Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Fedora
mới Dell Optiplex 5060 (70162089) i5-8400 8G 1TB-HDD Fedora
 • CPU: Intel Core i5-8400 (2.9Ghz x 4), 9MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
 • HĐH: Fedora

Dell Optiplex 5060 (70162089) i5-8400 8G 1TB-HDD Fedora

14,190,000đ
 • CPU: Intel Core i5-8400 (2.9Ghz x 4), 9MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
 • HĐH: Fedora
mới Dell OptiPlex 5050 SFF (70156589) i7-7700T 16G 1TB-HDD
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz), 8MB  Cache
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB-SSHD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Fedora

Dell OptiPlex 5050 SFF (70156589) i7-7700T 16G 1TB-HDD

20,250,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz), 8MB  Cache
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB-SSHD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Fedora
mới Dell Optiplex 3050 (70146444) i3-7100 4G 1TB-HDD Fedora
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2), 3MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Fedora

Dell Optiplex 3050 (70146444) i3-7100 4G 1TB-HDD Fedora

8,590,000đ
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2), 3MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Fedora
mới Dell Optiplex 3050MFF (70126173) i5-7500T 4G 500GB No DVD
 • CPU: Intel Core i5-7500T (2.7Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 500GB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Dos

Dell Optiplex 3050MFF (70126173) i5-7500T 4G 500GB No DVD

10,690,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7500T (2.7Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 500GB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Dos
mới Dell Optiplex 3050SFF (70162087) i3-8100 4G 1TB-HDD Fedora
 • CPU: Intel Core i3-8100 (3.6Ghz x 2), 6MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
 • HĐH: Fedora

Dell Optiplex 3050SFF (70162087) i3-8100 4G 1TB-HDD Fedora

9,050,000đ
 • CPU: Intel Core i3-8100 (3.6Ghz x 2), 6MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
 • HĐH: Fedora