mới Compumax Silver X1 GBAB.C3250D i3-12100 4G 512SSD DOS
 • CPU: Intel Core i3-12100 (4 Cores/ 8 threads, up to 4.5 GHz, 12MB SmartCache)
 • RAM: 4GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • HĐH: DOS
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy

Compumax Silver X1 GBAB.C3250D i3-12100 4G 512SSD DOS

0đ
 • CPU: Intel Core i3-12100 (4 Cores/ 8 threads, up to 4.5 GHz, 12MB SmartCache)
 • RAM: 4GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • HĐH: DOS
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy
mới Compumax Silver X1 Slim GBAB.C5250D i5-12400 4G 512SSD DOS
 • CPU: Intel® Core™ i5-12400 (2.50Ghz Max Turbo 4.40GHz/18MB Intel® Smart Cache/6C/12T) 
 • RAM: 4GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • HĐH: DOS
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy

Compumax Silver X1 Slim GBAB.C5250D i5-12400 4G 512SSD DOS

0đ
 • CPU: Intel® Core™ i5-12400 (2.50Ghz Max Turbo 4.40GHz/18MB Intel® Smart Cache/6C/12T) 
 • RAM: 4GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • HĐH: DOS
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy
mới Compumax Silver X1 GBAB.C3450W i3-12100 8G 512SSD 21.5 W11P
 • CPU: Intel Core i3-12100 (4 Cores/ 8 threads, up to 4.5 GHz, 12MB SmartCache)
 • RAM: 8GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • Màn hình: 21.5 FHD 1920x1080
 • HĐH: Microsoft Windows 11 Professional 64 bits
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy

Compumax Silver X1 GBAB.C3450W i3-12100 8G 512SSD 21.5 W11P

0đ
 • CPU: Intel Core i3-12100 (4 Cores/ 8 threads, up to 4.5 GHz, 12MB SmartCache)
 • RAM: 8GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • Màn hình: 21.5 FHD 1920x1080
 • HĐH: Microsoft Windows 11 Professional 64 bits
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy
mới Compumax Silver X1 GBAB.C5450W i5-12400 8G 512SSD 21.5 W11P
 • CPU: Intel® Core™ i5 12400 Processor (2.50Ghz Max Turbo 4.40GHz/18MB Intel® Smart Cache/6C/12T)
 • RAM: 8GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • Màn hình: 21.5 FHD 1920x1080
 • HĐH: Microsoft Windows 11 Professional 64 bits
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy

Compumax Silver X1 GBAB.C5450W i5-12400 8G 512SSD 21.5 W11P

0đ
 • CPU: Intel® Core™ i5 12400 Processor (2.50Ghz Max Turbo 4.40GHz/18MB Intel® Smart Cache/6C/12T)
 • RAM: 8GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • Màn hình: 21.5 FHD 1920x1080
 • HĐH: Microsoft Windows 11 Professional 64 bits
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy
mới Compumax Silver EX GBAB.C3450W i3-12100 8G 512SSD 23.8 W11P
 • CPU: Intel Core i3-12100 (4 Cores/ 8 threads, up to 4.5 GHz, 12MB SmartCache)
 • RAM: 8GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • Màn hình: 24 FHD 1920x1080
 • HĐH: Microsoft Windows 11 Professional 64 bits
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy

Compumax Silver EX GBAB.C3450W i3-12100 8G 512SSD 23.8 W11P

0đ
 • CPU: Intel Core i3-12100 (4 Cores/ 8 threads, up to 4.5 GHz, 12MB SmartCache)
 • RAM: 8GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • Màn hình: 24 FHD 1920x1080
 • HĐH: Microsoft Windows 11 Professional 64 bits
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy
mới Compumax Silver EX GBAB.C5450W i5-12400 8G 512SSD 23.8 W11P
 • CPU: Intel® Core™ i5 12400 Processor (2.50Ghz Max Turbo 4.40GHz/18MB Intel® Smart Cache/6C/12T)
 • RAM: 8GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • Màn hình: 24 FHD 1920x1080
 • HĐH: Microsoft Windows 11 Professional 64 bits
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy

Compumax Silver EX GBAB.C5450W i5-12400 8G 512SSD 23.8 W11P

0đ
 • CPU: Intel® Core™ i5 12400 Processor (2.50Ghz Max Turbo 4.40GHz/18MB Intel® Smart Cache/6C/12T)
 • RAM: 8GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • Màn hình: 24 FHD 1920x1080
 • HĐH: Microsoft Windows 11 Professional 64 bits
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy
mới Compumax Silver EX GBAB.C7450W i7-12700 8G 512SSD 23.8 W11P
 • CPU: Intel® Core™ i7-12700 (1.60Ghz Max Turbo 4.90GHz/25MB Intel® Smart Cache/12C/20T) 
 • RAM: 8GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • Màn hình: 24 FHD 1920x1080
 • HĐH: Microsoft Windows 11 Professional 64 bits
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy

Compumax Silver EX GBAB.C7450W i7-12700 8G 512SSD 23.8 W11P

0đ
 • CPU: Intel® Core™ i7-12700 (1.60Ghz Max Turbo 4.90GHz/25MB Intel® Smart Cache/12C/20T) 
 • RAM: 8GB, DDR4 3200MHz
 • Đĩa cứng: 512GB SSD 
 • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730
 • Màn hình: 24 FHD 1920x1080
 • HĐH: Microsoft Windows 11 Professional 64 bits
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 118: 2018/BTTT
 • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 132: 2022/BTTT
 • Máy tính thương hiệu Việt Nam đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, có giấy chứng nhận công bố hợp quy