Dell Wireless WM326
 • Chuột Laser không dây
 • Độ phân giải 1600dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • 7 nút bấm
 • Đầu thu Nano
 • Dell Universal Pairing: kết nối đồng thời mouse và keyboard không dây với 1 đầu thu

Dell Wireless WM326

399,000đ
 • Chuột Laser không dây
 • Độ phân giải 1600dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • 7 nút bấm
 • Đầu thu Nano
 • Dell Universal Pairing: kết nối đồng thời mouse và keyboard không dây với 1 đầu thu
Dell Wireless WM126
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano

Dell Wireless WM126

220,000đ
 • Chuột quang không dây
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • Đầu thu Nano
Dell Wireless MS5120W
 • Chuột Laser không dây và Bluetooth
 • Độ phân giải 1600dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • 7 nút bấm
 • Đầu thu Nano
 • Dell Universal Pairing: kết nối đồng thời mouse và keyboard không dây với 1 đầu thu

Dell Wireless MS5120W

890,000đ
 • Chuột Laser không dây và Bluetooth
 • Độ phân giải 1600dpi
 • Tần số 2.4Ghz
 • Sử dụng 1 pin AA
 • Cổng giao tiếp USB
 • 7 nút bấm
 • Đầu thu Nano
 • Dell Universal Pairing: kết nối đồng thời mouse và keyboard không dây với 1 đầu thu
Dell MS116
 • Chuột quang có dây
 • 3 nút bấm
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB

Dell MS116

99,000đ
 • Chuột quang có dây
 • 3 nút bấm
 • Độ phân giải 1000dpi
 • Cổng giao tiếp USB
Dell MS3220
 • Chuột Laser có dây
 • 3 nút bấm
 • 4 mức tốc độ: 400-800-1600-3200 dpi
 • Cổng giao tiếp USB

Dell MS3220

450,000đ
 • Chuột Laser có dây
 • 3 nút bấm
 • 4 mức tốc độ: 400-800-1600-3200 dpi
 • Cổng giao tiếp USB