Tìm theo

Phụ kiện Laptop » Baterry (Pin)

 • HP NC6100
 • 660,000đ
 • HP DV2000
 • 660,000đ
 • HP 510H
 • 660,000đ
 • HP 520
 • 660,000đ
 • HP DV4/DV5
 • 660,000đ
 • DE D400
 • 660,000đ
 • DE CPI
 • 660,000đ
 • DE X300H
 • 660,000đ
 • DE 5000
 • 660,000đ
 • DEll 1310
 • 660,000đ
 • DE 1410
 • 660,000đ
 • HP DV7
 • 700,000đ
 • DE D600
 • 720,000đ
 • DE D800
 • 720,000đ
 • DE 700MH
 • 720,000đ
 • BP2NX
 • 720,000đ
 • HP B120
 • 750,000đ
 • BPS5
 • 760,000đ
 • HP DV9000
 • 760,000đ
 • HP TX1000
 • 760,000đ
 • BPS9
 • 820,000đ
 • BPS2
 • 820,000đ
 • BPS2
 • 820,000đ
 • BP2V
 • 820,000đ
 • BPS13
 • 1,200,000đ
 • HP DV4/DV5
 • 1,250,000đ

HP NC6100

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP NC6100, NC6200, NX6100, NX6310

HP DV2000

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP Pavilion V3000, DV2000, DV6100, DV6200

HP 510H

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 6 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP Notebook 500/ 510

HP 520

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP 500/520

HP DV4/DV5

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP DV4, DV5T, CQ40, CQ50

DE D400

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Latitude D400 series

DE CPI

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL C500, C540, C640/ 510/ 600/ 800…

DE X300H

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Inspiron 300M, Latitude X300

DE 5000

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Inspiron 5000/ 5000E

DEll 1310

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng 

 Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho DELL Vostro 1310/ 1510

DE 1410

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng 

 Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho DELL Vostro 1410/ A840

HP DV7

700,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP DV7

DE D600

720,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Latitude D500/ D600, 500M/ 510M/ 600M/ D500/ D600...

DE D800

720,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Latitude D800, Inspiron 8500M, 8600M, 8610

DE 700MH

720,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Inspiron 700MH

BP2NX

720,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY VGN - S, SZ, N, AR…

HP B120

750,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP, CQ 20

BPS5

760,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY BPS5

HP DV9000

760,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP - DV9000

HP TX1000

760,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP TX1000/ 1100/ 1200/ 1300

BPS9

820,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY BPS9 ( black and white )

BPS2

820,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành:  06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY SRX55C, SRX55TC, SR33, SR55K, VX7, VX88

BPS2

820,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành:  06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY VGP - BPS2, BPS2A, BPS2B ( Original)

BP2V

820,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY PCG - V505/B/A, PCG - Z1RGP/ Z1RMP

BPS13

1,200,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho SONY NS225J - NS220…( Original)

HP DV4/DV5

1,250,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP DV4, DV5T, CQ40, CQ50

Tư Vấn Bán hàng

 • Mr. Dũng
 • 0982.729.740
 • Mr. Khanh
 • 0909.866.883

Bán hàng Dealer

 • Mr. Hiệp
 • 0903.70.70.70
 • Mr. Văn
 • 0938.370.121

Tư vấn Kỹ Thuật

 • Mr. Định
 • 0909.655.919

Bộ phận nhập hàng

 • Mr. Anh
 • 0938.170.114
  • Hotline:
  • 0938.370.121