Tìm theo

Sản phẩm » Phụ kiện Laptop

 • Miến dán bàn phím laptop
 • 20,000đ
 • Bộ vệ sinh
 • 30,000đ
 • Túi chống sốc Samsonite 14"
 • 35,000đ
 • Túi chống sốc laptop 15"
 • 50,000đ
 • Máy hút bụi
 • 70,000đ
 • Khóa số Laptop
 • 70,000đ
 • Fan Laptop 868
 • 80,000đ
 • Túi xách Laptop
 • 100,000đ
 • Fan Laptop IS 790
 • 145,000đ
 • Túi xách Laptop JY 127
 • 155,000đ
 • Túi xách Laptop VAIO
 • 180,000đ
 • Ba lô Quick Silver
 • 190,000đ
 • Speaker 702
 • 210,000đ
 • Speaker 868
 • 300,000đ
 • TOSHIBA 15V - 5A
 • 350,000đ
 • HP - COMPAQ 18.5V - 4.9A
 • 360,000đ
 • HP - COMPAQ 18.5V - 3.5A
 • 360,000đ
 • HP - COMPAQ 18.5V - 3.5A (đầu kim)
 • 360,000đ
 • DELL 19.5V - 3.34A
 • 360,000đ
 • Speaker 910
 • 360,000đ
 • DELL 19.5V - 4.62A
 • 380,000đ
 • DELL 20V - 3.5A
 • 420,000đ
 • Ba lô The North Face Single Shot
 • 420,000đ
 • Ba lô Sakos SBV023GY
 • 430,000đ
 • Ba lô Sakos L2
 • 450,000đ
 • Ba lô The North Face Amira
 • 450,000đ
 • DELL 19.5V - 3.34A (Slim)
 • 460,000đ
 • Transcend DDRAM3 2GB Bus 1333Mhz
 • 475,000đ
 • Kingston DDRAM3 2GB Bus 1333Mhz
 • 490,000đ
 • Ba lô The North Face Mainframe
 • 500,000đ
 • Ba lô The North Face Hot Shot 2012
 • 500,000đ
 • Kingmax DDRAM3 2GB Bus 1333Mhz
 • 510,000đ
 • Ba lô The North Face Box Shot
 • 540,000đ
 • Ba lô Sakos SBV025RD
 • 550,000đ
 • Ba lô The North Face Surge 2010
 • 550,000đ
 • Ba lô The North Face Onsight
 • 590,000đ
 • Ba lô Sakos SBV006RD
 • 610,000đ
 • APPLE G4 zin
 • 620,000đ
 • HP NC6100
 • 660,000đ
 • HP DV2000
 • 660,000đ
 • HP 510H
 • 660,000đ
 • HP 520
 • 660,000đ
 • HP DV4/DV5
 • 660,000đ
 • DE D400
 • 660,000đ
 • DE CPI
 • 660,000đ
 • DE X300H
 • 660,000đ
 • DE 5000
 • 660,000đ
 • DEll 1310
 • 660,000đ
 • DE 1410
 • 660,000đ
 • Ba lô The North Face Surge II
 • 680,000đ
 • HP DV7
 • 700,000đ
 • Ba lô Sakos SBV042BK
 • 700,000đ
 • DE D600
 • 720,000đ
 • DE D800
 • 720,000đ
 • DE 700MH
 • 720,000đ
 • BP2NX
 • 720,000đ

Miến dán bàn phím laptop

20,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

Bộ vệ sinh

30,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Túi chống sốc Samsonite 14"

35,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho Laptop 13", 14", 15"

Túi chống sốc laptop 15"

50,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho Laptop 13", 14", 15", 17"

Máy hút bụi

70,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

Khóa số Laptop

70,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Fan Laptop 868

80,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Túi xách Laptop

100,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho laptop 13", 14", 15"

Fan Laptop IS 790

145,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Túi xách Laptop JY 127

155,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho laptop 14" hàng cao cấp, màu xanh dễ thương

Túi xách Laptop VAIO

180,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho laptop 13", 14", 15", hàng cao cấp, màu hồng xinh xắn

 

Ba lô Quick Silver

190,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Speaker 702

210,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Speaker 868

300,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

TOSHIBA 15V - 5A

350,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

HP - COMPAQ 18.5V - 4.9A

360,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

HP - COMPAQ 18.5V - 3.5A

360,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

HP - COMPAQ 18.5V - 3.5A (đầu kim)

360,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

DELL 19.5V - 3.34A

360,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

Speaker 910

360,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

DELL 19.5V - 4.62A

380,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

DELL 20V - 3.5A

420,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

Ba lô The North Face Single Shot

420,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Ba lô Sakos SBV023GY

430,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

Ba lô Sakos L2

450,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Ba lô The North Face Amira

450,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

DELL 19.5V - 3.34A (Slim)

460,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

Transcend DDRAM3 2GB Bus 1333Mhz

475,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Kingston DDRAM3 2GB Bus 1333Mhz

490,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Ba lô The North Face Mainframe

500,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Ba lô The North Face Hot Shot 2012

500,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Kingmax DDRAM3 2GB Bus 1333Mhz

510,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Ba lô The North Face Box Shot

540,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Ba lô Sakos SBV025RD

550,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Ba lô The North Face Surge 2010

550,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Ba lô The North Face Onsight

590,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

Ba lô Sakos SBV006RD

610,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

APPLE G4 zin

620,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

HP NC6100

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP NC6100, NC6200, NX6100, NX6310

HP DV2000

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP Pavilion V3000, DV2000, DV6100, DV6200

HP 510H

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 6 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP Notebook 500/ 510

HP 520

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP 500/520

HP DV4/DV5

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP DV4, DV5T, CQ40, CQ50

DE D400

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Latitude D400 series

DE CPI

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL C500, C540, C640/ 510/ 600/ 800…

DE X300H

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Inspiron 300M, Latitude X300

DE 5000

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Inspiron 5000/ 5000E

DEll 1310

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng 

 Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho DELL Vostro 1310/ 1510

DE 1410

660,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng 

 Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho DELL Vostro 1410/ A840

Ba lô The North Face Surge II

680,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

HP DV7

700,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP DV7

Ba lô Sakos SBV042BK

700,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

DE D600

720,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Latitude D500/ D600, 500M/ 510M/ 600M/ D500/ D600...

DE D800

720,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Latitude D800, Inspiron 8500M, 8600M, 8610

DE 700MH

720,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho DELL Inspiron 700MH

BP2NX

720,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY VGN - S, SZ, N, AR…

Tư Vấn Bán hàng

 • Mr. Dũng
 • 0982.729.740
 • Mr. Khanh
 • 0909.866.883

Bán hàng Dealer

 • Mr. Hiệp
 • 0903.70.70.70
 • Mr. Văn
 • 0938.370.121

Tư vấn Kỹ Thuật

 • Mr. Định
 • 0909.655.919

Bộ phận nhập hàng

 • Mr. Anh
 • 0938.170.114
  • Hotline:
  • 0938.370.121