Tìm theo

Sản phẩm » Phụ kiện Laptop

 • HP B120
 • 750,000đ
 • BPS5
 • 760,000đ
 • HP DV9000
 • 760,000đ
 • HP TX1000
 • 760,000đ
 • Ba lô Sakos SBV044BK
 • 760,000đ
 • Ba lô Sakos SBV056BK
 • 780,000đ
 • Kingmax DDRAM2 2GB Bus 800Mhz
 • 810,000đ
 • BPS9
 • 820,000đ
 • BPS2
 • 820,000đ
 • BPS2
 • 820,000đ
 • BP2V
 • 820,000đ
 • Ba lô Sakos SBV055BK
 • 840,000đ
 • APPLE 60W zin
 • 880,000đ
 • Kingston DDRAM3 4GB Bus 1333Mhz
 • 890,000đ
 • Kingston DDRAM3 4GB Bus 1600Mhz
 • 890,000đ
 • Kingmax DDRAM3 4GB Bus 1333Mhz
 • 910,000đ
 • Kingmax DDRAM3 4GB Bus 1600Mhz
 • 910,000đ
 • Đế Laptop Logitech auto connect
 • 990,000đ
 • APPLE 45W ( ARI ) zin
 • 1,010,000đ
 • Hitachi 320GB Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache
 • 1,030,000đ
 • APPLE 85W pro zin
 • 1,070,000đ
 • Màn hình Laptop 10.1inch
 • 1,100,000đ
 • Hitachi 500GB Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache
 • 1,140,000đ
 • Western 320GB Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache
 • 1,190,000đ
 • BPS13
 • 1,200,000đ
 • Western 500GB Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache
 • 1,240,000đ
 • HP DV4/DV5
 • 1,250,000đ
 • Màn hình Laptop 14.0 inch
 • 1,250,000đ
 • Màn hình Laptop 13.3 inch
 • 1,400,000đ
 • Western 750Gb Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache
 • 1,510,000đ
 • Màn hình Laptop 14.1 inch
 • 1,600,000đ
 • Kingston DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz
 • 1,770,000đ
 • Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz
 • 1,785,000đ
 • Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1333Mhz
 • 1,785,000đ
 • Màn hình Laptop 15.6 inch
 • 1,800,000đ
 • Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz Haswell
 • 1,810,000đ
 • Màn hình Laptop 15.4 inch
 • 1,850,000đ
 • Western 1Tb Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache
 • 1,919,000đ
 • Màn hình Laptop 17.3 inch
 • 2,000,000đ
 • Màn hình Laptop 16.4 inch
 • 2,400,000đ
 • Docking Surface Pro 4
 • 4,300,000đ

HP B120

750,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP, CQ 20

BPS5

760,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY BPS5

HP DV9000

760,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP - DV9000

HP TX1000

760,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP TX1000/ 1100/ 1200/ 1300

Ba lô Sakos SBV044BK

760,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Ba lô Sakos SBV056BK

780,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Kingmax DDRAM2 2GB Bus 800Mhz

810,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

BPS9

820,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY BPS9 ( black and white )

BPS2

820,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành:  06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY SRX55C, SRX55TC, SR33, SR55K, VX7, VX88

BPS2

820,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành:  06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY VGP - BPS2, BPS2A, BPS2B ( Original)

BP2V

820,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100%

Dùng cho SONY PCG - V505/B/A, PCG - Z1RGP/ Z1RMP

Ba lô Sakos SBV055BK

840,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

APPLE 60W zin

880,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Kingston DDRAM3 4GB Bus 1333Mhz

890,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Kingston DDRAM3 4GB Bus 1600Mhz

890,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Kingmax DDRAM3 4GB Bus 1333Mhz

910,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Kingmax DDRAM3 4GB Bus 1600Mhz

910,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Đế Laptop Logitech auto connect

990,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

APPLE 45W ( ARI ) zin

1,010,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100%

 

Hitachi 320GB Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache

1,030,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

APPLE 85W pro zin

1,070,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

Màn hình Laptop 10.1inch

1,100,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

 LED, wide gương

Hitachi 500GB Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache

1,140,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

 

Western 320GB Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache

1,190,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

BPS13

1,200,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho SONY NS225J - NS220…( Original)

Western 500GB Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache

1,240,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

HP DV4/DV5

1,250,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Bảo hành: 06 tháng

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

Dùng cho HP DV4, DV5T, CQ40, CQ50

Màn hình Laptop 14.0 inch

1,250,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100%

 LED, wide gương

Màn hình Laptop 13.3 inch

1,400,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100%

 LED, wide gương

Western 750Gb Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache

1,510,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Màn hình Laptop 14.1 inch

1,600,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100%

 LED, gương

Kingston DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz

1,770,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz

1,785,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1333Mhz

1,785,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Màn hình Laptop 15.6 inch

1,800,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100% 

 LED, wide gương

Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz Haswell

1,810,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Màn hình Laptop 15.4 inch

1,850,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng

Tình trạng: Hàng mới 100% 

 LED, gương

Western 1Tb Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache

1,919,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 12 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100% - Full box

 

Màn hình Laptop 17.3 inch

2,000,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100%

 LED, wide gương

Màn hình Laptop 16.4 inch

2,400,000 đ

Thông tin sản phẩm:

Bảo hành: 06 tháng 

Tình trạng: Hàng mới 100% 

 

Docking Surface Pro 4

4,300,000 đ

Thông tin sản phẩm:

 Tình trạng: Hàng mới 100% 

 Tình trạng: Bảo hành 03 Tháng

Tư Vấn Bán hàng

 • Mr. Dũng
 • 0982.729.740
 • Mr. Khanh
 • 0909.866.883

Bán hàng Dealer

 • Mr. Hiệp
 • 0903.70.70.70
 • Mr. Văn
 • 0938.370.121

Tư vấn Kỹ Thuật

 • Mr. Định
 • 0909.655.919

Bộ phận nhập hàng

 • Mr. Anh
 • 0938.170.114
  • Hotline:
  • 0938.370.121