Hỗ trợ hotline
0915.783.119 - 0932.010.357
mới HP Pav. 570-p080d (3JT86AA)
 • CPU: Intel Pentium G4560(3.5Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pav. 570-p080d (3JT86AA)

7,390,000đ
 • CPU: Intel Pentium G4560(3.5Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
mới HP Pavilion 390-0023d (4LZ15AA) G5400 4G 500G WL BT W10
 • CPU: Intel Pentium G5400(3.7Ghz x 2) 4Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pavilion 390-0023d (4LZ15AA) G5400 4G 500G WL BT W10

7,590,000đ
 • CPU: Intel Pentium G5400(3.7Ghz x 2) 4Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
mới HP Pavilion 590-p0033d (4LY11AA) i3-8100 4G 1T WL BT W10
 • CPU: Intel Core i3-8100(3.6Ghz x 4) 6Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pavilion 590-p0033d (4LY11AA) i3-8100 4G 1T WL BT W10

9,450,000đ
 • CPU: Intel Core i3-8100(3.6Ghz x 4) 6Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
mới HP Pavilion 590-p0056d (4LY14AA) i5-8400 4G 1T 2G WL BT W10
 • CPU: Intel Core i5-8400(2.8Ghz x 6) 9Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB - HDD
 • Đồ họa: 2GB nVIDIA Geforce GT730
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pavilion 590-p0056d (4LY14AA) i5-8400 4G 1T 2G WL BT W10

12,790,000đ
 • CPU: Intel Core i5-8400(2.8Ghz x 6) 9Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB - HDD
 • Đồ họa: 2GB nVIDIA Geforce GT730
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
mới HP Pavilion 590-p0055d (4LY13AA) i5-8400 4G 1T WL BT W10
 • CPU: Intel Core i5-8400(2.8Ghz x 6) 9Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pavilion 590-p0055d (4LY13AA) i5-8400 4G 1T WL BT W10

11,490,000đ
 • CPU: Intel Core i5-8400(2.8Ghz x 6) 9Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
mới HP Pavilion 590-p0058d (4LY16AA) i5-8400 8G 1T WL BT W10
 • CPU: Intel Core i5-8400(2.8Ghz x 6) 9Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pavilion 590-p0058d (4LY16AA) i5-8400 8G 1T WL BT W10

12,550,000đ
 • CPU: Intel Core i5-8400(2.8Ghz x 6) 9Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
mới HP Pavilion 590-p0059d (4LY17AA) i5-8400 8G 1T 2G WL BT W10
 • CPU: Intel Core i5-8400(2.8Ghz x 6) 9Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB - HDD
 • Đồ họa: 2GB nVIDIA Geforce GT730
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pavilion 590-p0059d (4LY17AA) i5-8400 8G 1T 2G WL BT W10

13,990,000đ
 • CPU: Intel Core i5-8400(2.8Ghz x 6) 9Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1024GB - HDD
 • Đồ họa: 2GB nVIDIA Geforce GT730
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
mới HP Pav. 570-p087d (3JT85AA)
 • CPU: Intel Pentium G4560(3.5Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pav. 570-p087d (3JT85AA)

7,490,000đ
 • CPU: Intel Pentium G4560(3.5Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
mới HP 280 G3 PCI MT (2XM16PA)
 • CPU: Intel Pentium G4400 (3.3Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 PCI MT (2XM16PA)

7,390,000đ
 • CPU: Intel Pentium G4400 (3.3Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
mới HP 280 G3 PCI MicroTower (4FB39PA)
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 PCI MicroTower (4FB39PA)

9,200,000đ
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
mới HP 280 G4 Microtower (4LW10PA)
 • CPU: Intel Core i5-8400 (2.8Ghz) 9Mb cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G4 Microtower (4LW10PA)

11,390,000đ
 • CPU: Intel Core i5-8400 (2.8Ghz) 9Mb cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics
 • HĐH: Dos
mới HP ProDesk 400 G4 SFF (1HT57PA)
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.6Ghz x 2) 4Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP ProDesk 400 G4 SFF (1HT57PA)

9,490,000đ
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.6Ghz x 2) 4Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
mới HP ProDesk 400 G4 SFF (1HT58PA)
 • CPU: Intel Core i5-7500 (3.4Ghz x 4) 6Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP ProDesk 400 G4 SFF (1HT58PA)

11,490,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7500 (3.4Ghz x 4) 6Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
mới HP EliteDesk 800 G4 SFF (4UR56PA) i7-8700 8GB 1TB W10P
 • CPU: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz x 6) 12Mb Smartcache
 • RAM: 8GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics 630
 • HĐH: Windows 10 Pro

HP EliteDesk 800 G4 SFF (4UR56PA) i7-8700 8GB 1TB W10P

20,990,000đ
 • CPU: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz x 6) 12Mb Smartcache
 • RAM: 8GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel UHD Graphics 630
 • HĐH: Windows 10 Pro