Hỗ trợ hotline
0938.370.121 - 0903.70.70.70
mới Dell XPS 8930 (70147530) i7-8700 16G 2TB-HDD 256GB-SSD nVIDIA Geforce GTX 1060 6GB W10 Home
 • CPU: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 2TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa:  nVIDIA Geforce GTX 1060 6GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell XPS 8930 (70147530) i7-8700 16G 2TB-HDD 256GB-SSD nVIDIA Geforce GTX 1060 6GB W10 Home

36,050,000đ
 • CPU: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 2TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa:  nVIDIA Geforce GTX 1060 6GB
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell XPS 8930 (70148682) i7-8700 16G 2TB-HDD 256GB-SSD nVIDIA Geforce GTX 1060 6GB W10 Home
 • CPU: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 2TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa:  nVIDIA Geforce GTX 1060 6GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell XPS 8930 (70148682) i7-8700 16G 2TB-HDD 256GB-SSD nVIDIA Geforce GTX 1060 6GB W10 Home

36,050,000đ
 • CPU: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 2TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa:  nVIDIA Geforce GTX 1060 6GB
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell XPS 8930 (70147529) i7-8700 8G 1TB-HDD 32GB-SSD nVIDIA Geforce GT 1030 2GB W10 Home
 • CPU: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD và 32GB-SSD
 • Đồ họa:  nVIDIA Geforce GT 1030 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell XPS 8930 (70147529) i7-8700 8G 1TB-HDD 32GB-SSD nVIDIA Geforce GT 1030 2GB W10 Home

25,240,000đ
 • CPU: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz x 6), 12MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2666MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD và 32GB-SSD
 • Đồ họa:  nVIDIA Geforce GT 1030 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell XPS 8920 i7-7700 16G 1TB-HDD 256GB-SSD AMD Radeon RX 480 8GB W10 Home
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa: AMD Radeon RX 480 8GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell XPS 8920 i7-7700 16G 1TB-HDD 256GB-SSD AMD Radeon RX 480 8GB W10 Home

25,490,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa: AMD Radeon RX 480 8GB
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell XPS 8920 i7-7700 8G 1TB-HDD 256GB-SSD AMD Radeon RX 480 8GB W10 Home
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa: AMD Radeon RX 480 8GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell XPS 8920 i7-7700 8G 1TB-HDD 256GB-SSD AMD Radeon RX 480 8GB W10 Home

23,490,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa: AMD Radeon RX 480 8GB
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell XPS 8920 i7-7700 8G 256GB-SSD AMD Radeon RX 480 8GB W10 Home
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 256GB-SSD
 • Đồ họa: AMD Radeon RX 480 8GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell XPS 8920 i7-7700 8G 256GB-SSD AMD Radeon RX 480 8GB W10 Home

22,790,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 256GB-SSD
 • Đồ họa: AMD Radeon RX 480 8GB
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell XPS 8920 (70126166) i7-7700 8G 2TB-HDD 32GB-SSD nVIDIA Geforce GTX 745 4GB W10 Home
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 2TB-HDD và 32GB-SSD
 • Đồ họa:  nVIDIA Geforce GTX 745 4GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell XPS 8920 (70126166) i7-7700 8G 2TB-HDD 32GB-SSD nVIDIA Geforce GTX 745 4GB W10 Home

24,200,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 2TB-HDD và 32GB-SSD
 • Đồ họa:  nVIDIA Geforce GTX 745 4GB
 • HĐH: Windows 10 Home
-3%
mới Dell XPS 8920 i7-7700 16G 2TB-HDD 256GB-SSD NVIDIA Geforce 6GB W10 Home
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 2TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa: NVIDIA Geforce 6GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell XPS 8920 i7-7700 16G 2TB-HDD 256GB-SSD NVIDIA Geforce 6GB W10 Home

34,790,000đ35,790,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 2TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa: NVIDIA Geforce 6GB
 • HĐH: Windows 10 Home