Hỗ trợ hotline
0938.370.121 - 0903.70.70.70
mới Dell Vostro 3668MT (70139868) i7-7700 8G 1TB-HDD nVIDIA Geforce GT 1030 2GB Free Dos
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 Bus 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Geforce GT 1030 2GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Vostro 3668MT (70139868) i7-7700 8G 1TB-HDD nVIDIA Geforce GT 1030 2GB Free Dos

17,300,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 Bus 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Geforce GT 1030 2GB
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Vostro 3668MT (70119903) i3-7100 4G 1TB-HDD nVIDIA Geforce GT 710 2GB Free Dos
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2), 3MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 Bus 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 7200rpm
 • Đồ họa: nVIDIA Geforce GT 710 2GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Vostro 3668MT (70119903) i3-7100 4G 1TB-HDD nVIDIA Geforce GT 710 2GB Free Dos

9,020,000đ
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2), 3MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 Bus 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 7200rpm
 • Đồ họa: nVIDIA Geforce GT 710 2GB
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Vostro 3268ST (70119900) i5-7400 4G 1TB-HDD Free Dos
 • CPU: Intel Core i5-7400 (3.0Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 Bus 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 7200rpm
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Free Dos

Dell Vostro 3268ST (70119900) i5-7400 4G 1TB-HDD Free Dos

11,130,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7400 (3.0Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 Bus 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 7200rpm
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Vostro 3268ST (70119899) i5-7400 4G 1TB-HDD Ubuntu
 • CPU: Intel Core i5-7400 (3.0Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 Bus 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 7200rpm
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu

Dell Vostro 3268ST (70119899) i5-7400 4G 1TB-HDD Ubuntu

10,500,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7400 (3.0Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 Bus 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 7200rpm
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu
mới Dell Vostro 3668MT (70126169) i3-7100 4G 500GB-HDD
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2), 3MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 Bus 2400MHz
 • Đĩa cứng: 500GB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu

Dell Vostro 3668MT (70126169) i3-7100 4G 500GB-HDD

8,760,000đ
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2), 3MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 Bus 2400MHz
 • Đĩa cứng: 500GB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu
mới Dell Vostro 3668MT (70119904) i7-7700 8G 1TB-HDD
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Dos

Dell Vostro 3668MT (70119904) i7-7700 8G 1TB-HDD

14,890,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Dos