Hỗ trợ hotline
0938.370.121 - 0903.70.70.70
mới Dell Precision Tower 5810 (70144345) Xeon E5-1620v4 16G 1TB-HDD 256GB-SSD nVIDIA Quadro M2000 4GB W10 Pro
 • CPU: Intel Xeon E5-1620v4 (3.5Ghz x 4), 10MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro M2000 4GB
 • HĐH: Windows 10 Pro

Dell Precision Tower 5810 (70144345) Xeon E5-1620v4 16G 1TB-HDD 256GB-SSD nVIDIA Quadro M2000 4GB W10 Pro

50,470,000đ
 • CPU: Intel Xeon E5-1620v4 (3.5Ghz x 4), 10MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD và 256GB-SSD
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro M2000 4GB
 • HĐH: Windows 10 Pro
mới Dell Precision Tower 5810 (70112906) Xeon E5-1620v4 8G 1TB-HDD nVIDIA Quadro M2000 4GB W7 Pro
 • CPU: Intel Xeon E5-1620v4 (3.5Ghz x 4), 10MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro M2000 4GB
 • HĐH: Windows 7 Pro

Dell Precision Tower 5810 (70112906) Xeon E5-1620v4 8G 1TB-HDD nVIDIA Quadro M2000 4GB W7 Pro

41,200,000đ
 • CPU: Intel Xeon E5-1620v4 (3.5Ghz x 4), 10MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro M2000 4GB
 • HĐH: Windows 7 Pro
mới Dell Precision Tower 5810 (70090700) Xeon E5-1607v4 8G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K620 2GB W7 Pro
 • CPU: Intel Xeon E5-1607v4 (3.1Ghz x 4), 10MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K620 2GB
 • HĐH: Windows 7 Pro

Dell Precision Tower 5810 (70090700) Xeon E5-1607v4 8G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K620 2GB W7 Pro

35,020,000đ
 • CPU: Intel Xeon E5-1607v4 (3.1Ghz x 4), 10MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K620 2GB
 • HĐH: Windows 7 Pro
mới Dell Precision Tower 3620 (70130868) i7-6700 16G 1TB-HDD nVIDIA Quadro P2000 5GB Free Dos
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P2000 5GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3620 (70130868) i7-6700 16G 1TB-HDD nVIDIA Quadro P2000 5GB Free Dos

29,870,000đ
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro P2000 5GB
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3620 (70129903) i7-6700 16G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K1200 4GB Free Dos
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K1200 4GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3620 (70129903) i7-6700 16G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K1200 4GB Free Dos

29,870,000đ
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K1200 4GB
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3620 (70136293) i7-6700 16G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K620 2GB Free Dos
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K620 2GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3620 (70136293) i7-6700 16G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K620 2GB Free Dos

26,370,000đ
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 16GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K620 2GB
 • HĐH: Free Dos
mới Dell Precision Tower 3620 (70077952) Xeon E3-1225v5 8G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K620 2GB Free Dos
 • CPU: Intel Xeon E3 1225v5 (3.3Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K620 2GB
 • HĐH: Free Dos

Dell Precision Tower 3620 (70077952) Xeon E3-1225v5 8G 1TB-HDD nVIDIA Quadro K620 2GB Free Dos

21,940,000đ
 • CPU: Intel Xeon E3 1225v5 (3.3Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2133MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA Quadro K620 2GB
 • HĐH: Free Dos