Hỗ trợ hotline
0903.70.70.70 - 0938.370.121
mới Dell Inspiron 3668MT i7-7700 8G 2TB-HDD NVIDIA Geforce GT 730 2GB W10 Home
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 2TB-HDD 
 • Đồ họa: NVIDIA Geforce 730 4GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell Inspiron 3668MT i7-7700 8G 2TB-HDD NVIDIA Geforce GT 730 2GB W10 Home

15,990,000đ
 • CPU: Intel Core i7-7700 (3.6Ghz x 4), 8MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 2TB-HDD 
 • Đồ họa: NVIDIA Geforce 730 4GB
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell Inspiron 3268SFF (70126165) Pentium G4560 4G 1TB-HDD
 • CPU: Intel Pentium G4560 (3.5Ghz x 2), 3MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: HD Intel® 610
 • HĐH: Ubuntu

Dell Inspiron 3268SFF (70126165) Pentium G4560 4G 1TB-HDD

7,350,000đ
 • CPU: Intel Pentium G4560 (3.5Ghz x 2), 3MB 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: HD Intel® 610
 • HĐH: Ubuntu
mới Dell Inspiron 3668MT (70121542) i5-7400 8G 1TB-HDD
 • CPU: Intel Core i5-7400 (3.0Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu

Dell Inspiron 3668MT (70121542) i5-7400 8G 1TB-HDD

11,550,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7400 (3.0Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu
mới Dell Inspiron 3668MT (70121544) i5-7400 8G 1TB-HDD nVIDIA GeForce GT 730 2GB
 • CPU: Intel Core i5-7400 (3.0Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA GeForce GT 730  2GB
 • HĐH: Ubuntu

Dell Inspiron 3668MT (70121544) i5-7400 8G 1TB-HDD nVIDIA GeForce GT 730 2GB

12,600,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7400 (3.0Ghz x 4), 6MB 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400MHz
 • Đĩa cứng: 1TB-HDD 
 • Đồ họa: nVIDIA GeForce GT 730  2GB
 • HĐH: Ubuntu