Hỗ trợ hotline
0903.70.70.70 - 0902.788.373
-3%
mới HP Pav. 570-p080d (3JT86AA)
 • CPU: Intel Pentium G4560(3.5Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pav. 570-p080d (3JT86AA)

7,290,000đ7,490,000đ
 • CPU: Intel Pentium G4560(3.5Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
-3%
mới HP Pav. 570-p087d (3JT85AA)
 • CPU: Intel Pentium G4560(3.5Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pav. 570-p087d (3JT85AA)

7,400,000đ7,590,000đ
 • CPU: Intel Pentium G4560(3.5Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
-3%
mới HP Pav. 570-p081d (3JT87AA)
 • CPU: Intel Core i3 - 7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pav. 570-p081d (3JT87AA)

9,120,000đ9,390,000đ
 • CPU: Intel Core i3 - 7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
-1%
mới HP Pav. 570-p083d, (3JT89AA)
 • CPU: Intel Core i5 - 7400 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pav. 570-p083d, (3JT89AA)

11,350,000đ11,490,000đ
 • CPU: Intel Core i5 - 7400 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
-1%
mới HP Pav. 570-p084d, (3JT90AA)
 • CPU: Intel Core i5 - 7400 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pav. 570-p084d, (3JT90AA)

12,020,000đ12,190,000đ
 • CPU: Intel Core i5 - 7400 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
-1%
mới HP Pav. 570-p084d, (3JT90AA)
 • CPU: Intel Core i5 - 7400 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics + Nvidia Geforce GT730 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit

HP Pav. 570-p084d, (3JT90AA)

13,550,000đ13,690,000đ
 • CPU: Intel Core i5 - 7400 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics + Nvidia Geforce GT730 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home 64 bit
-1%
mới HP Pav. 570-p078l, (2CC50AA)
 • CPU: Intel Core i7 - 7700 (3.6Ghz x 4) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics + Nvidia Geforce GT730 2GB
 • HĐH: Dos

HP Pav. 570-p078l, (2CC50AA)

16,880,000đ16,990,000đ
 • CPU: Intel Core i7 - 7700 (3.6Ghz x 4) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics + Nvidia Geforce GT730 2GB
 • HĐH: Dos
-1%
mới HP Pav. 570-p010d, (3JT50AA)
 • CPU: Intel Core i7 - 7700 (3.6Ghz x 4) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics + Nvidia Geforce GT730 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home 64 Bit

HP Pav. 570-p010d, (3JT50AA)

17,290,000đ17,490,000đ
 • CPU: Intel Core i7 - 7700 (3.6Ghz x 4) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics + Nvidia Geforce GT730 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home 64 Bit