Hỗ trợ hotline
0938.370.121 - 0903.70.70.70
-2%
mới HP 280 G3 PCI MT (2XM16PA)
 • CPU: Intel Pentium G4400 (3.3Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 PCI MT (2XM16PA)

7,080,000đ7,190,000đ
 • CPU: Intel Pentium G4400 (3.3Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
-2%
mới HP 280 G3 PCI MT (1RX78PA)
 • CPU: Intel Pentium G4560 (3.5Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 PCI MT (1RX78PA)

7,140,000đ7,290,000đ
 • CPU: Intel Pentium G4560 (3.5Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
-3%
mới HP 280 G3 PCI MT (1RX79PA)
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 PCI MT (1RX79PA)

8,730,000đ8,990,000đ
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
-2%
mới HP 280 G3 PCI MT (1RX80PA)
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 PCI MT (1RX80PA)

8,900,000đ9,100,000đ
 • CPU: Intel Core i3-7100 (3.9Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
-3%
mới HP 280 G3 PCI MT (1RX81PA)
 • CPU: Intel Core i5-7500 (3.4Ghz x 4) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 PCI MT (1RX81PA)

10,700,000đ10,990,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7500 (3.4Ghz x 4) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
-3%
mới HP 280 G3 PCI MT (1RX82PA)
 • CPU: Intel Core i5-7500 (3.4Ghz x 4) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 PCI MT (1RX82PA)

10,880,000đ11,190,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7500 (3.4Ghz x 4) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos
-2%
mới HP 280 G3 MT (1RX83PA)
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4) 8Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos

HP 280 G3 MT (1RX83PA)

14,560,000đ14,790,000đ
 • CPU: Intel Core i7-6700 (3.4Ghz x 4) 8Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB - HDD
 • Đồ họa: Intel HD Graphics
 • HĐH: Dos