Hỗ trợ hotline
0938.370.121 - 0903.70.70.70
-4%
mới Dell Vostro 3468 (70090698) i5-7200U 4G 1TB-HDD 14HD W10 Home Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 620
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell Vostro 3468 (70090698) i5-7200U 4G 1TB-HDD 14HD W10 Home Finger

13,490,000đ13,990,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 620
 • HĐH: Windows 10 Home
-2%
hot Dell Vostro 3468 (70088614) i5-7200U 4G 1TB-HDD 14HD Linux Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 620
 • HĐH: Linux

Dell Vostro 3468 (70088614) i5-7200U 4G 1TB-HDD 14HD Linux Finger

12,490,000đ12,790,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 620
 • HĐH: Linux
mới Dell Vostro 3468 (K5P6W14) i5-7200U 4G 500GB-HDD 14HD AMD R5 M420 2GB Linux Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: AMD Radeon R5 M420 2GB
 • HĐH: Linux

Dell Vostro 3468 (K5P6W14) i5-7200U 4G 500GB-HDD 14HD AMD R5 M420 2GB Linux Finger

12,990,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: AMD Radeon R5 M420 2GB
 • HĐH: Linux
-1%
mới Dell Vostro 3568 (XF6C61) i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD Linux Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 620
 • HĐH: Linux

Dell Vostro 3568 (XF6C61) i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD Linux Finger

12,550,000đ12,690,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 620
 • HĐH: Linux
mới Dell Vostro 3568A i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD ATI R5 M420 2GB Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: ATI Radeon R5 M420 2GB
 • HĐH: Dos

Dell Vostro 3568A i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD ATI R5 M420 2GB Finger

13,990,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: ATI Radeon R5 M420 2GB
 • HĐH: Dos
mới Dell Vostro 3568B i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD ATI R5 M420 2GB W10 Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: ATI Radeon R5 M420 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell Vostro 3568B i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD ATI R5 M420 2GB W10 Finger

14,990,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: ATI Radeon R5 M420 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell Vostro 5468 (VTI5019W) i5-7200U 4G 500GB-HDD 14HD W10 Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 620
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell Vostro 5468 (VTI5019W) i5-7200U 4G 500GB-HDD 14HD W10 Finger

15,900,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 620
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell Vostro 5468 (VTI5019) i5-7200U 4G 500GB-HDD 14HD Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 620
 • HĐH: Dos

Dell Vostro 5468 (VTI5019) i5-7200U 4G 500GB-HDD 14HD Finger

14,990,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 620
 • HĐH: Dos
mới Dell Vostro 5468 (P75G001) i5-7200U 4G 1TB-HDD 14HD Nvidia M940MX 2GB W10 Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: NVIDIA® M940MX GDDR5 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell Vostro 5468 (P75G001) i5-7200U 4G 1TB-HDD 14HD Nvidia M940MX 2GB W10 Finger

17,690,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 14inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: NVIDIA® M940MX GDDR5 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell Vostro 5568 (077M53) i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD Nvidia 940MX 2GB Fingerprint
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: nVIDIA GeForce 940MX 2GB
 • HĐH: Dos

Dell Vostro 5568 (077M53) i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD Nvidia 940MX 2GB Fingerprint

15,990,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: nVIDIA GeForce 940MX 2GB
 • HĐH: Dos
mới Dell Vostro 5568 (077M52) i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD Nvidia 940MX 2GB W10 Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: nVIDIA GeForce 940MX 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell Vostro 5568 (077M52) i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD Nvidia 940MX 2GB W10 Finger

16,690,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: nVIDIA GeForce 940MX 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home
mới Dell Vostro 5568 (077M521) i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD Nvidia 940MX 2GB W10 Finger
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: nVIDIA GeForce 940MX 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home

Dell Vostro 5568 (077M521) i5-7200U 4G 1TB-HDD 15.6HD Nvidia 940MX 2GB W10 Finger

16,690,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7200U (2.5Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HDLed (1366 x 768)
 • Đồ họa: nVIDIA GeForce 940MX 2GB
 • HĐH: Windows 10 Home
-4%
hot Dell Latitude E5470 i5 6200U 4GB 128SS 14HD W10P
 • CPU: Intel Core i5-6200U (2.3Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR3L 1866 MHz
 • Đĩa cứng: 128GB - SSD
 • Màn hình: 14 inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: Intel HD Graphics 520
 • HĐH: Windows 10 Pro

Dell Latitude E5470 i5 6200U 4GB 128SS 14HD W10P

13,890,000đ14,490,000đ
 • CPU: Intel Core i5-6200U (2.3Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 4GB, DDR3L 1866 MHz
 • Đĩa cứng: 128GB - SSD
 • Màn hình: 14 inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: Intel HD Graphics 520
 • HĐH: Windows 10 Pro
-13%
mới hot Dell Latitude E7270 i5 6300U 8GB 240SS 12.5HD W10P
 • CPU: Intel Core i5-6300U (2.4Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR3L 1866 MHz
 • Đĩa cứng: 256GB - SSD
 • Màn hình: 12.5 inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: Intel HD Graphics 520
 • HĐH: Windows 10 Pro

Dell Latitude E7270 i5 6300U 8GB 240SS 12.5HD W10P

15,690,000đ17,990,000đ
 • CPU: Intel Core i5-6300U (2.4Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR3L 1866 MHz
 • Đĩa cứng: 256GB - SSD
 • Màn hình: 12.5 inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: Intel HD Graphics 520
 • HĐH: Windows 10 Pro
-6%
hot Dell Latitude E5580 i5 7300U 8GB 500GB 15.6FHD W10P
 • CPU: Intel Core i5-7300U (2.6Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 256GB - SSD
 • Màn hình: 15.6 inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa:  Intel HD Graphics 620
 • HĐH: Windows 10 Pro

Dell Latitude E5580 i5 7300U 8GB 500GB 15.6FHD W10P

16,990,000đ17,990,000đ
 • CPU: Intel Core i5-7300U (2.6Ghz x 2) 3Mb L3 cache
 • RAM: 8GB, DDR4 2133 MHz
 • Đĩa cứng: 256GB - SSD
 • Màn hình: 15.6 inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa:  Intel HD Graphics 620
 • HĐH: Windows 10 Pro
mới Dell Optiplex 5050MT (70131614) i5-7500 4G 500GB-HDD Free Dos
 • CPU: Inel Core i5-7500(3.4Ghz x 4), 6Mb 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu

Dell Optiplex 5050MT (70131614) i5-7500 4G 500GB-HDD Free Dos

11,950,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7500(3.4Ghz x 4), 6Mb 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu
mới Dell Optiplex 5050MT (70131616) i5-7500 4G 1TB-HDD Free Dos
 • CPU: Inel Core i5-7500(3.4Ghz x 4), 6Mb 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu

Dell Optiplex 5050MT (70131616) i5-7500 4G 1TB-HDD Free Dos

12,360,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7500(3.4Ghz x 4), 6Mb 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu
mới Dell Optiplex 5050MT (70131617) i5-7500 8G 1TB-HDD Free Dos
 • CPU: Inel Core i5-7500(3.4Ghz x 4), 6Mb 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu

Dell Optiplex 5050MT (70131617) i5-7500 8G 1TB-HDD Free Dos

13,290,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7500(3.4Ghz x 4), 6Mb 
 • RAM: 8GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Đồ họa: Intel® HD Graphics 630
 • HĐH: Ubuntu
mới Dell Optiplex 5050MT (70131613) i5-7500 4G 1TB-HDD Radeon R5 430 2GB Free Dos
 • CPU: Inel Core i5-7500(3.4Ghz x 4), 6Mb 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Đồ họa: Radeon R5 430
 • HĐH: Ubuntu

Dell Optiplex 5050MT (70131613) i5-7500 4G 1TB-HDD Radeon R5 430 2GB Free Dos

13,390,000đ
 • CPU: Inel Core i5-7500(3.4Ghz x 4), 6Mb 
 • RAM: 4GB, DDR4 2400 MHz
 • Đĩa cứng: 1TB HDD
 • Đồ họa: Radeon R5 430
 • HĐH: Ubuntu
HP Elitebook 8440p i5-520M 2G 240GB-HDD 14HD Nvidia Quadpro NVS 3100M
 • CPU: Intel Core i5-520M (2.4Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 2GB, DDR3 
 • Đĩa cứng: 250GB HDD
 • Màn hình: 14.1 inch HD (1600 x 900)
 • Đồ họa: 512Mb Nvidia Quadpro NVS 3100M
 • HĐH: Dos

HP Elitebook 8440p i5-520M 2G 240GB-HDD 14HD Nvidia Quadpro NVS 3100M

3,900,000đ
 • CPU: Intel Core i5-520M (2.4Ghz x 2), 3Mb Smartcache
 • RAM: 2GB, DDR3 
 • Đĩa cứng: 250GB HDD
 • Màn hình: 14.1 inch HD (1600 x 900)
 • Đồ họa: 512Mb Nvidia Quadpro NVS 3100M
 • HĐH: Dos
HP Revolve 810 G2 i5 - 4200U 12G 256GB-SSD 11.6HD W8P Xoay 360
 • CPU: Intel Core i5-4200U (1.6Ghz x 2), 3MB Smartcache
 • RAM: 8GB, DDR3 1600Mhz
 • Đĩa cứng: 128GB SSD
 • Màn hình: 11.6inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
 • HĐH: Windows 8 pro

HP Revolve 810 G2 i5 - 4200U 12G 256GB-SSD 11.6HD W8P Xoay 360

8,500,000đ
 • CPU: Intel Core i5-4200U (1.6Ghz x 2), 3MB Smartcache
 • RAM: 8GB, DDR3 1600Mhz
 • Đĩa cứng: 128GB SSD
 • Màn hình: 11.6inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
 • HĐH: Windows 8 pro
HP Elitebook 8460p i5-2520M 4G 320GB-HDD 14HD
 • CPU: Intel Core i5-2520M (2.5Ghz x 4), 3MB Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR3 1333 MHz
 • Đĩa cứng: 320GB HDD
 • Màn hình: 14inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 3000
 • HĐH: Dos

HP Elitebook 8460p i5-2520M 4G 320GB-HDD 14HD

4,400,000đ
 • CPU: Intel Core i5-2520M (2.5Ghz x 4), 3MB Smartcache
 • RAM: 4GB, DDR3 1333 MHz
 • Đĩa cứng: 320GB HDD
 • Màn hình: 14inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 3000
 • HĐH: Dos
Lenovo Thinkpad T440p i5-4210U 4G 500GB-HDD 14HD W8 Pro
 • CPU: Intel Core i5-4210U (1.7Ghz x 2), 3MB
 • RAM: 4GB, DDR3 1600 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Màn hình: 14nch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 4400
 • HĐH: Windows 8 Pro

Lenovo Thinkpad T440p i5-4210U 4G 500GB-HDD 14HD W8 Pro

7,590,000đ
 • CPU: Intel Core i5-4210U (1.7Ghz x 2), 3MB
 • RAM: 4GB, DDR3 1600 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Màn hình: 14nch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: HD Intel® 4400
 • HĐH: Windows 8 Pro
Dell Inspiron 5558 i5-5200U 4G 1TB-HDD 15.6FHD W10
 • CPU: Intel Core i5-5200U (2.2Ghz x 2), 3MB
 • RAM: 4GB, DDR3 1600 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: AMD HD R7 M265 2GB
 • HĐH: Dos

Dell Inspiron 5558 i5-5200U 4G 1TB-HDD 15.6FHD W10

8,590,000đ
 • CPU: Intel Core i5-5200U (2.2Ghz x 2), 3MB
 • RAM: 4GB, DDR3 1600 MHz
 • Đĩa cứng: 500GB HDD
 • Màn hình: 15.6inch HD (1366 x 768)
 • Đồ họa: AMD HD R7 M265 2GB
 • HĐH: Dos