Tìm theo

Kết quả tìm kiếm

 • Keyboard Surface Pro 4 (Black)
 • 2,990,000đ
 • Windows 7 Professional 64 bit English
 • 2,980,000đ
 • Windows 7 Professional 32 bit English
 • 2,950,000đ
 • SAMSUNG S20B370B 20 inch
 • 2,900,000đ
 • Western 3TB 7200rpm 64MB Cache SATA 3 Intelli Power Green
 • 2,830,000đ
 • Windows 8 Win 64 bit English
 • 2,790,000đ
 • Canon Laser LBP 2900
 • 2,770,000đ
 • DELL E1913S 19 inch
 • 2,770,000đ
 • Windows 8 Win 32 bit English
 • 2,690,000đ
 • Kingston KC300 120GB SSD Sata3 2.5
 • 2,450,000đ
 • Windows 7 Home Premium 32 bit English
 • 2,430,000đ
 • Màn hình Laptop 16.4 inch
 • 2,400,000đ
 • TOSHIBA 256GB SSD SATA3
 • 2,400,000đ
 • MICRON 256GB SSD SATA3
 • 2,400,000đ
 • SAMSUNG 256GB SSD SATA3
 • 2,400,000đ
 • HP LE1711 17 inch
 • 2,330,000đ
 • SAMSUNG S19C300B 18.5 inch
 • 2,310,000đ
 • Kingmax 120GB SMU35 SSD Sata3 2.5
 • 2,300,000đ
 • SAMSUNG 250GB SSD SATA3
 • 2,300,000đ
 • WD Passport Ultra 1TB USB 3.0, 2.5
 • 2,200,000đ
 • INTEL 240GB SSD SATA3 2.5
 • 2,200,000đ
 • SAMSUNG S19C170B 18.5
 • 2,170,000đ
 • SAMSUNG S19B150B 18.5 inch
 • 2,150,000đ
 • DELL E1914H 18.5 inch
 • 2,130,000đ
 • Western 2TB 7200rpm 64MB Cache SATA 3 Intelli Power Green
 • 2,080,000đ
 • Seagate 2TB 7200rpm 32MB Cache SATA 3
 • 2,075,000đ
 • CANON LBP - 6000
 • 2,013,000đ
 • Màn hình Laptop 17.3 inch
 • 2,000,000đ
 • Keyboard Surface Pro 4 (Black) - Like new
 • 1,990,000đ
 • Western 1Tb Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache
 • 1,919,000đ
 • HP LV1911 18.5 inch
 • 1,900,000đ
 • Adata NH13 1TB USB 3.0, 2.5 , hiển thị đèn LED
 • 1,890,000đ
 • Windows 7 Home Basic 64 bit English
 • 1,870,000đ
 • Màn hình Laptop 15.4 inch
 • 1,850,000đ
 • AOC E950SWN 18.5 inch
 • 1,850,000đ
 • Buffalo MiniStation Plus 1TB USB 3.0, 2.5
 • 1,840,000đ
 • COMPAQ R191 18.5 inch
 • 1,840,000đ
 • Windows 7 Home Basic 32 bit English
 • 1,810,000đ
 • Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz Haswell
 • 1,810,000đ
 • Màn hình Laptop 15.6 inch
 • 1,800,000đ
 • Ddram3 8GB Bus 1600Mhz Kingmax
 • 1,795,000đ
 • DDRAM3 8GB Bus 1333Mhz Kingmax
 • 1,790,000đ
 • WD Elements 1TB USB 3.0, 2.5
 • 1,790,000đ
 • Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz
 • 1,785,000đ
 • Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1333Mhz
 • 1,785,000đ
 • Kingston DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz
 • 1,770,000đ
 • Adata HV610 1TB USB 3.0, 2.5 , hiển thị đèn LED
 • 1,770,000đ
 • Adata CH11 1TB USB 3.0, 2.5 , hiển thị đèn LED
 • 1,770,000đ
 • Ddram3 8GB Bus 1333Mhz Kingston
 • 1,760,000đ
 • Ddram3 8GB Bus 1600Mhz Kingston
 • 1,760,000đ
 • INTEL 180GB SSD SATA3 2.5
 • 1,700,000đ
 • WD Passport Ultra 500GB USB 3.0, 2.5
 • 1,700,000đ
 • Màn hình Laptop 14.1 inch
 • 1,600,000đ
 • Western 750Gb Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache
 • 1,510,000đ
 • Logitech G15
 • 1,500,000đ
 • LiteOn 128GB SSD MSata
 • 1,500,000đ

Keyboard Surface Pro 4 (Black)

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Windows 7 Professional 64 bit English

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Windows 7 Professional 32 bit English

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

SAMSUNG S20B370B 20 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng20 inch LED (1366X768)
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Western 3TB 7200rpm 64MB Cache SATA 3 Intelli Power Green

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Windows 8 Win 64 bit English

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Canon Laser LBP 2900

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

DELL E1913S 19 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng19 inch LCD - 1280 x 1024
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Windows 8 Win 32 bit English

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Kingston KC300 120GB SSD Sata3 2.5

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Windows 7 Home Premium 32 bit English

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Màn hình Laptop 16.4 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

TOSHIBA 256GB SSD SATA3

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

MICRON 256GB SSD SATA3

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

SAMSUNG 256GB SSD SATA3

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

HP LE1711 17 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng17 inch LCD (1280X1024)
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

SAMSUNG S19C300B 18.5 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng18.5 inch LED (1366X768)
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Kingmax 120GB SMU35 SSD Sata3 2.5

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

SAMSUNG 250GB SSD SATA3

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

WD Passport Ultra 1TB USB 3.0, 2.5

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

INTEL 240GB SSD SATA3 2.5

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

SAMSUNG S19C170B 18.5

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng18.5 inch LED (1366X768)
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

SAMSUNG S19B150B 18.5 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng18.5 inch LED (1366X768)
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

DELL E1914H 18.5 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng18.5 inch LED (1366X768)
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Western 2TB 7200rpm 64MB Cache SATA 3 Intelli Power Green

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Seagate 2TB 7200rpm 32MB Cache SATA 3

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

CANON LBP - 6000

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Màn hình Laptop 17.3 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Keyboard Surface Pro 4 (Black) - Like new

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Western 1Tb Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

HP LV1911 18.5 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng18.5 inch LED (1366X768)
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Adata NH13 1TB USB 3.0, 2.5 , hiển thị đèn LED

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Windows 7 Home Basic 64 bit English

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Màn hình Laptop 15.4 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

AOC E950SWN 18.5 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng18.5 inch LED MỎNG (1600x900)
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Buffalo MiniStation Plus 1TB USB 3.0, 2.5

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

COMPAQ R191 18.5 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng18.5 inch LED (1366X768)
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Windows 7 Home Basic 32 bit English

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz Haswell

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Màn hình Laptop 15.6 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Ddram3 8GB Bus 1600Mhz Kingmax

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

DDRAM3 8GB Bus 1333Mhz Kingmax

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

WD Elements 1TB USB 3.0, 2.5

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Kingmax DDRAM3 8GB Bus 1333Mhz

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Kingston DDRAM3 8GB Bus 1600Mhz

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Adata HV610 1TB USB 3.0, 2.5 , hiển thị đèn LED

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Adata CH11 1TB USB 3.0, 2.5 , hiển thị đèn LED

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Ddram3 8GB Bus 1333Mhz Kingston

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Ddram3 8GB Bus 1600Mhz Kingston

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

INTEL 180GB SSD SATA3 2.5

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

WD Passport Ultra 500GB USB 3.0, 2.5

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Màn hình Laptop 14.1 inch

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Western 750Gb Sata3 - 5.400rpm - 8M Cache

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Logitech G15

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

LiteOn 128GB SSD MSata

 • CPU
 • RAM
 • Đĩa cứng
 • Màn hình rộng
 • Cảm ứng
 • Đồ họa
 • Đĩa quang
 • HĐH theo máy
 • PIN/Battery
 • Trọng lượng (Kg)

Tư Vấn Bán hàng

 • Mr. Dũng
 • 0982.729.740
 • Mr. Khanh
 • 0909.866.883

Bán hàng Dealer

 • Mr. Hiệp
 • 0903.70.70.70
 • Mr. Văn
 • 0938.370.121

Tư vấn Kỹ Thuật

 • Mr. Định
 • 0909.655.919

Bộ phận nhập hàng

 • Mr. Anh
 • 0938.170.114
  • Hotline:
  • 0938.370.121